Patohistologija je nauka koja se bavi postavljanjem dijagnoze bolesti na osnovu mikroskopske analize uzorka tkiva.
Naš centar za patohistološku i citološku dijagnostiku je najsavremenije opremljena privatna patohistološka laboratorija u Srbiji.

CITOLOGIJA

Citologija služi za utvrđivanje ćelijskog sastava i određivanje maligniteta putem uzimanja brisa, punkcijom cista i telesnih tečnosti iz pleuralne, perikardijalne i peritonealne duplje kao i likvora i urina. Punkcionom aspiracionom metodom se uzimaju uzorci parenhimskih organa i tkiva za citološku kao i histopatološku dijagnostiku. Na citološkom materijalu mogu da se urade i potrebne histohemijske i imunohistohemijske metode.

CITOLOGIJA

HISTOPATOLOGIJA

Histopatologija je oblast patologije koja se bavi histološkim proučavanjem obolelog biološkog tkiva. Ona je važan alat u anatomskoj patologiji i koristi se za preciznu dijagnozu kancera i drugih oboljenja.

HISTOPATOLOGIJA

HISTOHEMIJA

Histohemija je aspekt histologije koji se bavi identifikacijom hemijskih komponenti u biološkim ćelijama i tkivima.

HISTOHEMIJA

IMUNOHISTOHEMIJA

 • Estrogeni receptori
 • Progesteronski receptori
 • HER 2
 • Topoisomerase II alfa
 • Ki67
 • P16
 • PD-L1
 • Diferencijalna dijagnoza tumora i metastaza
 • Mikrosatelitska nestabilnost (MSI)

IMUNOHISTOHEMIJA

MOLEKULARNA PATOLOGIJA

Molekularne metode u patologiji su u usponu i sve više se primenjuju u preciznoj medicini za određivanje različitih mutacija u cilju pravilnog odabira ciljane terapije za određene tumore npr: (karcinome pluća,debelog creva i rektuma kao i melanoma)

 • KRAS mutacije
 • BRAF mutacije
 • NRAS mutacije
 • EGFR mutacije
 • Mikrosatelitska nestabilnost (MSI)

MOLEKULARNA PATOLOGIJA

KONSULTACIJE

Provera postavljene dijagnoze, na zahtev pacijenta ili lekara koji je poslao uzorak na patohistološku analizu. Za sva pitanja u okviru naših usluga molimo vas da nam se obratite telefonom ili putem E-Mail-a. Takođe vas pozivamo da posetite naš centar.

KONSULTACIJE

O nama

LABORATORIJA ZA PATOHISTOLOGIJU HISTOCENTAR je osnovana 3. oktobra 2016. godine u Novom Sadu. Danas predstavlja vodeći centar patohistološke, citološke , imunohistohemijske I molekularne dijagnostike. Najsavremenija laboratorijska oprema renomiranih svetskih proizvođača omogućava visoku preciznost i tačnost u radu, ispravnost, kao i rekordno vreme dobijenih rezultata (24-48h). Naš tim čine dr Dragomir Ćuk kao specijalista patologije, doc. dr Aleksandra Fejsa Levakov i asistentkinje Milana Babić – diplomirani biolog i Danica Popović Bajić – viši laborant.

Milana_gray

MILANA BABIĆ

diplomirani biolog

Dragomir_gray

DR DRAGOMIR ĆUK

specijalista patolog

Danica_gray

DANICA POPOVIĆ BAJIĆ

visi laborant – specijalista strukovne forenzike

KONTAKT DETALJI

 • AdresaJerneja Kopitara 14a,
  21000 Novi Sad
 • Telefon+381(0)63 102 90 22
  +381(0)21 300 31 53
 • Emailhistocentar@gmail.com