RBOPIS USLUGECENA
1PAPANIKOLAU1100.00
2CITOLOGIJA (ASPIRACIONA,PUNKCIONA1200.00
3CITOLOGIJA (DRUGA I SLEDEĆE)600.00
4BIOPSIJA3000.00
5BIOPSIJA (DRUGA)2000.00
6REVIZIJA CITOLOGIJA2000.00
7REVIZIJA PH NALAZA (1 kalup)6000.00
8REVIZIJA PH NALAZA (2-5 kalupa)10000.00
9REVIZIJA PH NALAZA (6 i više kalupa)15000.00
10IMUNOHISTOHEMIJA--- 1 AT SA DIJAGNOSTIKOM4000.00
11 IMUNOHISTOHEMIJA--- 1AT BEZ DIJAGNOSTIKE3000.00
12IMUNOHISTOHEMIJA---7 AT I SVAKO SLEDEĆE2000.00
13LUP4000.00
14KONIZAT 6000.00
15TUR5000.00
16OPER.MATERIJAL DO 5 KALUPA5000.00
17OPER.MATERIJAL OD 6 DO 10 KALUPA10000.00
18HISTOHEMIJA- 1 BOJENJE700.00
19IZRADA PAR.BLOKA SA H&E BOJENJEM1600.00
20IZRADA PARAFINSKOG BLOKA1100.00
21H&E BOJENJE500.00
22PROSTATA SEXSTANT6000.00
23BIOPSIJE (TREĆA I SVAKA SLEDEĆA)1000.00
24CITOLOGIJA SA PARAFINSKIM BLOKOM2100.00
25EX TEMPORE DIJAGNOSTIKA12000.00
26BIOPSIJA KOŽE SA GRANICAMA3750.00
27LIMFNI NODUS SA HISTOHEMIJOM4000.00
28OPERATIVNI MATERIJAL PREKO 10 K15000.00
29VIŠE OPERATIVNIH MATERIJALA24000.00
30KOSTNA SRŽ SA HISTOHEMIJOM6000.00
31BRAF mutacije30.000,00
32KRAS mutacije30.000,00
33EGFR mutacije30.000,00
34NRAS-BRAF-EGFR S492R mutacije60.000,00
35NK ćelije endometrijuma11.200,00
36PD-L18.000,00
37P168.000,00
38NRAS mutacije30.000,00
39Plazma ćelije endometrijuma6.000,00
40KIRETMAN3000,00