RBOPIS USLUGECENA
1PAPANIKOLAU1000.00
2CITOLOGIJA (ASPIRACIONA,PUNKCIONA1200.00
3CITOLOGIJA (DRUGA I SLEDEĆE)600.00
4BIOPSIJA3000.00
5BIOPSIJA (DRUGA)1500.00
6REVIZIJA CITOLOGIJA2000.00
7REVIZIJA PH NALAZA5000.00
8IMUNOHISTOHEMIJA--- 1 AT SA DIJAGNOSTIKOM3000.00
9 IMUNOHISTOHEMIJA--- 1AT BEZ DIJAGNOSTIKE2500.00
10IMUNOHISTOHEMIJA---7 AT I SVAKO SLEDEĆE1000.00
11LUP4000.00
12KONIZAT 6000.00
13TUR4000.00
14OPER.MATERIJAL DO 5 KALUPA5000.00
15OPER.MATERIJAL OD 6 DO 10 KALUPA10000.00
16HISTOHEMIJA- 1 BOJENJE700.00
17IZRADA PAR.BLOKA SA H&E BOJENJEM1600.00
18IZRADA PARAFINSKOG BLOKA1100.00
19H&E BOJENJE500.00
20PROSTATA SEXSTANT6000.00
21BIOPSIJE (TREĆA I SVAKA SLEDEĆA)1000.00
22CITOLOGIJA SA PARAFINSKIM BLOKOM2100.00
23EX TEMPORE DIJAGNOSTIKA12000.00
24BIOPSIJA KOŽE SA GRANICAMA3750.00
25LIMFNI NODUS SA HISTOHEMIJOM4000.00
26OPERATIVNI MATERIJAL PREKO 10 K15000.00
27VIŠE OPERATIVNIH MATERIJALA24000.00
28KOSTNA SRŽ SA HISTOHEMIJOM4500.00
29BRAF mutacije30.000,00
30KRAS mutacije30.000,00
31EGFR mutacije30.000,00
32NRAS-BRAF-EGFR S492R mutacije60.000,00
33NK ćelije endometrijuma10.100,00
34PD-L16.000,00
35P166.000,00
36NRAS mutacije30.000,00
37Plazma ćelije endometrijuma6.000,00