RBOPIS USLUGECENA
1PAPANIKOLAU1500.00
2CITOLOGIJA (ASPIRACIONA,PUNKCIONA2000.00
3CITOLOGIJA (DRUGA I SLEDEĆE)1000.00
4BIOPSIJA5000.00
5BIOPSIJA (DRUGA)3000.00
6REVIZIJA CITOLOGIJA3000.00
7REVIZIJA PH NALAZA (1 kalup)15000.00
8REVIZIJA PH NALAZA (2-5 kalupa)20000.00
9REVIZIJA PH NALAZA (6 i više kalupa)25000.00
10IMUNOHISTOHEMIJA--- 1 AT SA DIJAGNOSTIKOM5000.00
11 IMUNOHISTOHEMIJA--- 1AT BEZ DIJAGNOSTIKE4000.00
12IMUNOHISTOHEMIJA---7 AT I SVAKO SLEDEĆE2000.00
13LUP6000.00
14KONIZAT 7000.00
15TUR8000.00
16OPER.MATERIJAL DO 5 KALUPA8000.00
17OPER.MATERIJAL OD 5 DO 10 KALUPA15000.00
18HISTOHEMIJA- 1 BOJENJE1000.00
19IZRADA PAR.BLOKA SA H&E BOJENJEM2000.00
20IZRADA PARAFINSKOG BLOKA1000.00
21H&E BOJENJE1000.00
22PROSTATA SEXSTANT8000.00
23BIOPSIJE (TREĆA I SVAKA SLEDEĆA)2000.00
24CITOLOGIJA SA PARAFINSKIM BLOKOM3000.00
25EX TEMPORE DIJAGNOSTIKA12000.00
26BIOPSIJA KOŽE SA GRANICAMA5500.00
27LIMFNI NODUS SA HISTOHEMIJOM8000.00
28OPERATIVNI MATERIJAL PREKO 10 K20000.00
29VIŠE OPERATIVNIH MATERIJALA30000.00
30KOSTNA SRŽ SA HISTOHEMIJOM10000.00
31BRAF mutacije50.000,00
32KRAS mutacije50.000,00
33EGFR mutacije50.000,00
34NRAS-BRAF100.000,00
35NK ćelije endometrijuma13.500,00
36PD-L110.000,00
37P1610.000,00
38NRAS mutacije50.000,00
39NK ćelije i plazma ćelije endometrijuma18.500,00
40KIRETMAN5000,00
41BIOPSIJA ŽELUCA+GIMSA6000,00
42BIOPSIJA KOLONA5000,00
43BIOPSIJE KOLONA (2 UZORKA)6000,00
44BIOPSIJE KOLONA (3-5 UZORAKA)8000,00